top of page
Security Guard

MWY AMDANO NI

Mae Bluestone Security Ltd wedi ymrwymo i bartneriaeth cwsmeriaid hirdymor, a nodwedd ganolog ohono yw darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’w holl gwsmeriaid ar sail dull amlddisgyblaethol, seiliedig ar sgiliau, wedi’i deilwra i faterion a phroblemau penodol pob gwasanaeth cytundebol a gynigir. Mae ymlyniad caeth Bluestone Security Ltd i Iechyd a Diogelwch yn nodwedd o wasanaeth y Cwmni a gynigir i'w Gleientiaid. 
Rydym yn darparu gwasanaeth dibynadwy, proffesiynol, a chost-effeithiol, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o anghenion ein cwsmeriaid a'n gallu ein hunain i ddarparu ansawdd ar amser, a sicrhau'r diogelwch mwyaf posibl i'r cyhoedd ac eiddo.

bottom of page