top of page

daliad ALLWEDDOL & YMATEB LARWM

Er mwyn i'ch busnes redeg yn esmwyth o ddydd i ddydd yng Ngwasanaethau Diogelwch Bluestone rydym yn cynnig ein datrysiad dal allwedd ac ymateb larwm cost-effeithiol i chi i leddfu'r pwysau o drefnu dalwyr allweddi yn eich busnes.

Gyda’r gwasanaeth Contractwr Cymeradwy SIA effeithlon hwn, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd ein gwarchodwyr trwyddedig yn darparu ateb dibynadwy, gan ymateb yn gyflym i unrhyw alwad larwm i sicrhau diogelwch absoliwt eich eiddo a rhoi gwybod i’r heddlu ar unwaith os oes unrhyw arwyddion o weithgarwch troseddol.

Ein Daliad Allwedd & Mae gwasanaeth Ymateb Larwm wedi'i gynllunio i fod yn fforddiadwy i bawb a gall roi'r ateb i chi i'ch holl faterion diogelwch eiddo gan gynnwys;

  • Arwyddion ataliol gweladwy.

  • Patrolau arferol neu hap o'ch safle

  • Gwirio am ffenestri, drysau, arwyddion o ymyrraeth neu fandaliaeth anniogel.

  • Rhybudd cynnar ac ymateb i unrhyw ddigwyddiad ar y safle

  • Hefyd yn trefnu gwasanaethau h.y. ail-wydro a pheirianwyr larwm.

Cyn gynted ag y byddwch yn rhoi eich allweddi i'n swyddogion diogelwch symudol, gallwch warantu y byddant yn ymateb i unrhyw alwad larwm, yn rhoi sylw i unrhyw argyfwng ac yn cwblhau gwiriadau allanol i ddiogelu rhag difrod troseddol tra'n sicrhau diogelwch cyffredinol eich adeilad a'ch staff.

Gallwch hefyd fod yn sicr, os oes angen, y bydd ein swyddogion yn cysylltu â'r gwasanaethau brys ar eich rhan gan ei wneud yn fusnes iddynt amddiffyn eich busnes.

Heb atebion ymateb larwm priodol, rydych yn gadael eich eiddo yn agored iawn i drosedd a allai nid yn unig eich gadael ar eu colled ond eich staff mewn perygl hefyd.

Ffoniwch Bluestone Security’s Services i wneud yn siŵr nad yw’ch cwmni’n dioddef trosedd diangen.

bottom of page