top of page

Gwasanaethau Glanhau Bluestone

Mae ein hadran glanhau contract yn darparu ystod o wasanaethau glanhau hynod broffesiynol ar gyfer sbectrwm amrywiol o gleientiaid.  Mae Bluestone Cleaning Services yn gwmni o dde Cymru sy'n cynnig ystod eang o wasanaethau glanhau ar gyfer cartrefi a swyddfeydd. Mae ein glanhawyr proffesiynol yn hapus i ymgymryd â phob math o swyddi, o driniaeth gyflym 15 munud ar gyfer eich cartref i wasanaeth glanhau dwfn trylwyr o'r top i'r gwaelod ar gyfer eich cartref, swyddfa neu eiddo masnachol. Gyda'n safonau uchel, prisiau rhesymol a chynigion arbennig rydych chi'n cael gwerth rhagorol am eich arian.

masnachol-swyddfa-glanhau-.jpg

Glanhau Swyddfa Masnachol

Mae amserlenni glanhau yn hanfodol i leihau unrhyw darfu ar eich busnes. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddarganfod yn union beth yw eich gofynion glanhau & yna eu cyflwyno'n effeithlon & yn economaidd.

Glanhau Preswyl

Byddwn yn darparu'r cyfuniad cywir o wasanaeth o ansawdd a phris rhesymol i chi yn ogystal â staff proffesiynol a dibynadwy. Rydym yn cynnal gwiriadau cefndir helaeth ar ein holl staff i sicrhau eich tawelwch meddwl. Gallwch ddibynnu ar ein hymatebolrwydd a'n hatebolrwydd.

ty-glanhau.jpg
ysgol-glanhau.jpeg

Sector Addysgol

Rydym yn glanhau ysgolion a chyrff addysgol o bob maint gan gynnwys meithrinfeydd, cyn-ysgolion, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, colegau, prifysgolion ac academïau dinasoedd.  Gwyddom fod pob ysgol, coleg neu brifysgol yn wahanol ac rydym yn cymryd amser i lunio cynllun unigol i gwmpasu pob agwedd ar ein gwaith cyn i ni ddechrau glanhau.

Glanhau Dwfn

Os oes angen glanhau unwaith ac am byth yn Llundain i adnewyddu eich eiddo gallwn drefnu i dîm o lanhawyr proffesiynol ddod i'ch eiddo ar amser sy'n gyfleus i chi. Mae ein gwasanaeth glanhau dwfn yn berffaith i bawb  ceisio arbed eu hunain rhag glanhau gwanwyn diflino.

glân dwfn.jpg
Caban Clean.jpg

Safleoedd Adeiladu

Rydym yn cynnig gwasanaethau glanhau ar gyfer cabanau safle adeiladu ac adeiladu a chyfleusterau lles i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal a'u cadw trwy gydol oes eich prosiect. Bydd y gwasanaeth wedi'i deilwra i'ch anghenion a gall fod yn unrhyw beth o ddyddiol i wythnosol yn dibynnu ar nifer yr ymwelwyr a'r defnydd o'r mannau i'w glanhau. Mae'r ystafelloedd arferol dan sylw yn cynnwys ceginau, ffreuturau, toiledau ac ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd newid ac ystafelloedd loceri a swyddfeydd.

bottom of page