top of page

GWARCHOD DIOGELWCH

O ran diogelwch, ni ddylid byth diystyru gweithlu, a dyna pam mae gwarchod diogelwch yn dal i fod yn un o'r prif fesurau ataliol i sicrhau bod eich eiddo a'ch personél yn cael eu hamddiffyn.
Gan gynnig cymaint mwy na phresenoldeb diogelwch syml yn Bluestone Security Ltd, mae ein swyddogion diogelwch trwyddedig SIA hyfforddedig yn cymryd agwedd ragweithiol a phroffesiynol gyda'n holl gleientiaid fel eich bod yn cael y canlyniadau rydych eu heisiau a'u hangen.
P'un a oes angen i chi weithredu datrysiad gwarchod diogelwch yn eich canolfan siopa, warws neu dderbynfa blaen tŷ, bydd ein Swyddogion Diogelwch profiadol yn gofalu am eich anghenion. Os yw'n ateb gwarchod aml-ddiogelwch sydd ei angen arnoch, mae gennym y gallu i deilwra ein datrysiad gwarchod diogelwch i weddu i ystod eang o anghenion.
Yn amodol ar y gwiriadau cefndir mwyaf egnïol i god ymarfer BS7858, a hyfforddiant yn Bluestone Security Ltd dim ond i’r safonau uchaf y byddwn yn gweithio a gall ein cleientiaid deimlo’n gyfforddus i wybod bod yr holl swyddogion a gyflenwir gennym yn fwy na galluog i drin beth bynnag yw eich gofynion.
Dyma'n union pam rydyn ni'n gwneud y mwyaf o botensial ein holl warchodwyr sy'n sicrhau eich bod chi'n cael gwell gwasanaeth. O hyfforddiant Cymorth Cyntaf i sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid i ymddangosiad rhagorol, gwyddom nad ni yn unig y maent yn ei gynrychioli, ein cleientiaid hefyd.
Felly os ydych chi'n chwilio am gwmni gwarchodwyr diogelwch Cymeradwy ACS yna Bluestone Security Ltd  ni fydd byth yn eich siomi. Yn syml, cysylltwch â ni heddiw. Rydych chi'n Ddiogel yn Ein Dwylo

Security Guard
bottom of page